Zien zonder bril / leesbril

Implantlenzen

Naast laser kunnen brilafwijkingen ook gecorrigeerd worden met een lensimplant. Afhankelijk van het implant wordt enkel vertezicht of verte- en leeszicht gecorrigeerd.

Hoe verloopt de procedure

De procedure is vergelijkbaar met een cataractoperatie. De eigen ooglens wordt vervangen door een kunstlens. De ingreep gebeurt onder druppelverdoving en duurt ongeveer 10 minuten in het ambulante centrum van EyeCareClinic. De procedure heeft een heel goed risicoprofiel en snel herstel.

Ben ik een kandidaat

Of u een goede kandidaat bent kan bepaald worden na een uitgebreid vooronderzoek waarbij alle individuele kenmerken van het oog bekeken worden. Ook persoonlijke voorkeuren en beroepsactiviteiten worden besproken. Leeftijd is soms ook een bepalende factor.


Lees documentatie over: Monofocale implantlenzen [docs], Multifocale implantlenzen [docs]

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top