Netvlies

Arteriële Occlusie

Wat is een arteriële occlusie van het netvlies

Het netvlies ontvangt zijn bloedvoorziening onder andere via de ‘centrale retinale arterie’. Wanneer een bloedklonter deze arterie verstopt, ontstaat een acuut gebrek aan zuurstof; hierdoor gaat het netvlies eerst zwellen om nadien dunner te worden en minder goed te functioneren. Vaak gaat een dergelijke occlusie gepaard met een pijnloze en erg diepe visusdaling.

Wat is de oorzaak van een arteriële occlusie van het netvlies

De oorzaak is een bloedklonter die de arterie verstopt. Deze klonter kan afkomstig van zijn een trombotische plaque (frequent thv de bloedvaten in de hals) of van emboolvorming. Een arteriële occlusie van het netvlies wordt beschouwd als een CVA (cerebrovasculair accident) : de oogarts zal u doorverwijzen naar de stroke unit op de dienst neurologie, al dan niet via de dienst spoedgevallen. Een uitgebreide set aan onderzoeken zal volgen om de oorzaak van de klontervorming te achterhalen.

Wat is de behandeling van een arteriële occlusie van het netvlies

In de meeste gevallen is er jammer genoeg geen behandeling mogelijk. Soms zal de oogarts trachten de bloedklonter te verplaatsen adhv een ooogbolmassage. Bij een erg snelle diagnose kan men trachten de klonter op te lossen met medicatie die via een baxter wordt toegediend. Meestal is de visuele prognose voor het oog erg beperkt.

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top