Zien zonder bril / leesbril

Femtolasik

Wat is femtolasik of all-laser lasik

Bij deze procedure wordt met de laser een dun flapje in het hoornvlies gemaakt en daarna wordt de kromming van het hoornvlies veranderd door weefsel met de laser te verdampen zodat de brilafwijking gecorrigeerd wordt.

Wat zijn de voordelen

  • Veilige procedure : De excimer laser wordt reeds 30 jaar toegepast en de toestellen zijn steeds verder verfijnd. Bij de femtolasik wordt zowel het flapje als de brilafwijking met de laser uitgevoerd zodat de veiligheid en voorspelbaarheid nog verbeterd is.
  • Snel herstel : patiënten kunnen hun activiteiten meestal de dag of 2 dagen nadien hervatten.
  • Goede voorspelbaarheid : Bijziendheid , matige verziendheid en astigmatisme kunnen met grote precisie gecorrigeerd worden.

Ben ik een kandidaat

Of u een goede kandidaat bent kan bepaald worden na een uitgebreid vooronderzoek waarbij alle individuele kenmerken van het oog bekeken worden. Ook persoonlijke voorkeuren en beroepsactiviteiten worden besproken.

Wat is de nabehandeling

Het herstel verloopt meestal zeer snel. Na de procedure moet er gedurende enkele weken oogdruppels gebruikt worden. ’s Nachts draagt u gedurende 1 week een beschermende bril. Alle visuele activiteiten zijn toegelaten. Sportactiviteiten kunnen na enkele dagen hervat worden. Zwemmen kan na drie weken. Contactsporten na 1 maand.

Vooral wrijven in de ogen dient gedurende de eerste weken vermeden te worden.


Lees documentatie over: Femtolasik [docs]

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top