Zien zonder bril / leesbril

PrK

Wat is PRK

De afkorting staat voor photorefractive keratectomy. Bij deze procedure wordt met de laser de kromming van het hoornvlies veranderd door weefsel te verdampen zodat de brilafwijking gecorrigeerd wordt. Eerst wordt het epitheel van het hoornvlies verwijderd.

Wat zijn de voordelen

  • Veilige procedure: De excimer laser wordt reeds 30 jaar toegepast en de toestellen zijn steeds verder verfijnd.
  • Goede voorspelbaarheid: Matige bijziendheid, matige verziendheid en astigmatisme kunnen met grote precisie gecorrigeerd worden.
  • Slechts een dun laagje hoornvlies wordt verwijderd. Daarom wordt deze procedure vaak toegepast wanneer er tegenindicaties zijn voor het maken van een flapje bij femtolasik.

Hoe lang duurt deze behandeling

De behandeling gebeurt ambulant onder druppelanesthesie. Meestal worden beide ogen op dezelfde dag behandeld. De behandeling duurt ongeveer 20 minuten voor beide ogen. Patiënt verblijft ongeveer anderhalf uur in het ambulant centrum.

Ben ik een kandidaat

Of u een goede kandidaat bent kan bepaald worden na een uitgebreid vooronderzoek waarbij alle individuele kenmerken van het oog bekeken worden. Ook persoonlijke voorkeuren en beroepsactiviteiten worden besproken.

Wat is de nabehandeling

Het herstel voorloopt iets trager dan bij femtolasik omdat de oppervlakkige laag van het hoornvlies weer moet toegroeien. Dit duurt ongeveer 2 tot 3 dagen. De eerste weken kan het zicht nog wat schommelend zijn maar het uiteindelijk resultaat is hetzelfde als bij femtolasik. Na de procedure wordt een beschermende contactlens geplaatst die na enkele dagen verwijderd wordt. Alle visuele activiteiten zijn toegelaten. Sportactiviteiten kunnen na enkele dagen hervat worden. Zwemmen kan na drie weken. Contactsporten na 1 maand.


Lees documentatie over: Prk [docs]

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top