Oogaandoeningen bij kinderen

Aangeboren verstopping van het traankanaal

Deze aandoening komt ongeveer bij 5% van de pasgeborenen voor. Een oog of beide ogen kunnen aangetast zijn. In bijna 90% van de gevallen lost het probleem zich spontaan op tijdens het eerste levensjaar.

Hoe wordt het vastgesteld

Tranende ogen zijn een vaak voorkomend teken. Dikwijls zijn er steeds wederkerende bindvliesontstekingen en slijmerige afscheidingen. Meestal blijft het oog wit.

Behandeling

Omdat 90% van de verstoppingen spontaan verdwijnt wordt initieel dikwijls een afwachtende houding aangenomen. Massage kan toegepast worden over de traanweg. Chronisch gebruik van antibiotische druppels is af te raden omdat het probleem hiermee niet definitief wordt opgelost en dit kan leiden tot resistentie. Men kan de afscheiding ter hoogte van het oog wegvegen met een doekje en wat fysiologisch serum.

Indien op het einde van het eerste levensjaar nog steeds een vernauwing aanwezig is en er veel hinder is van tranen en recidiverende infecties wordt best een sondage van de traanweg onder een korte algemene anesthesie uitgevoerd.

Deze ingreep heeft ongeveer 60-90% kans op slagen. Indien deze procedure het probleem niet of slechts tijdelijk oplost, dient een tweede ingreep te gebeuren waarbij een siliconenbuisje geplaatst wordt. Dit buisje wordt na enkele weken verwijderd.

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top