Cornea en bindvlies

Cornea Infectie (Ulcus)

In normale gevallen is het hoornvlies (cornea) goed beschermd tegen infecties door een bacterie, virus of schimmel door een stevige barrière van epitheelcellen. In sommige gevallen kan er toch een infectie optreden (bv bij contactlensdragers) waarbij een micro-organisme zich kan vasthechten aan het oogoppervlak en vermenigvuldigen. In dit geval ontstaat een rood en pijnlijk oog, al dan niet met een zichtbaar wit infiltraat op het hoornvlies. Het betreft steeds een urgentie, waarbij de behandeling zo snel mogelijk opgestart moet worden. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een cornea ulcus is het onzorgvuldig omspringen met contactlenzen, bv te lange draagtijd, spoelen met (kraantjes)water, slechte hygiëne...

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top