Glaucoom

Chronisch glaucoom

Chronisch glaucoom is de meest voorkomende vorm van glaucoom. Men verdeelt deze verder onder in open en nauwe ( gesloten) hoek glaucoom. Het is een chronische aandoening van de oogzenuw. Er treed een traag verlies van zenuwvezels op, waardoor er defecten ontstaan in het perifere gezichtsveld. Je verliest met andere woorden visuele informatie uit de rand van het gezichtsveld. Glaucoom wordt ook de ‘stille dief’ van het zicht genoemd, omdat je vaak pas laattijdig opmerkt dat het zicht achteruitgaat.

Beschadiging door glaucoom is definitief en kan niet hersteld worden. Daarom is het belangrijk dat de ziekte via screening in een vroeg stadium vastgesteld wordt.

Hoe ontstaat chronisch glaucoom

De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van glaucoom is een te hoge oogdruk. Daarnaast heeft ongeveer 1/3 van de populatie met glaucoom normale oogdrukken. Dit noemen we normale druk glaucoom. Ook niet iedereen met een hoge oogdruk ontwikkelt glaucoom zodat dit zeker niet de enige factor is om te beslissen tot behandeling. Screening voor glaucoom door alleen maar de oogdruk te meten is onvoldoende.

Risicofactoren voor glaucoom

  • Leeftijd: 2% van de populatie ouder dan 40 jaar en 4% ouder dan 80 jaar heeft glaucoom
  • Familiale voorgeschiedenis: glaucoom komt vaker voor in families waar al iemand gekend is met de ziekte
  • Hoge bijziendheid
  • Verziendheid
  • Zwarte en asiatische ras

Behandeling

Vaak wordt in eerste instantie gestart met druppels die dagelijks dienen te worden gebruikt. Indien deze behandeling onvoldoende efficiënt is , kan een laserbehandeling of een operatie uitgevoerd worden.


Lees documentatie over: Acuut gesloten hoek glaucoom [docs], chronisch glaucoom [docs], Laserbehandeling voor glaucoom [docs], Operaties voor glaucoom [docs]

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top