Netvlies

Veneuze Occlusie

Wat is een veneuze occlusie (ter hoogte van het netvlies)

Wanneer een bloedvat van het netvlies verstopt geraakt en bijgevolg het bloed niet meer kan draineren, spreekt men van een veneuze occlusie. Als gevolg kunnen er twee belangrijke problemen optreden met dit bloedvat. Enerzijds kan de bloedvatwand gaan lekken waardoor er zich vocht en bloed ophoopt ter hoogte van het netvlies met mogelijks visusdaling tot gevolg. Anderzijds kan de trombose ook gepaard gaan met een zuurstoftekort voor een deel van het netvlies; dit proces kan de groei van nieuwe bloedvaten stimuleren met mogelijks bloedingen in het oog of een verhoogde oogdruk als gevolg.

Wat is de oorzaak van retinale veneuze occlusie

Naast leeftijd spelen vooral cardiovasculaire risicofactoren (verhoogde bloeddruk, suikerziekte, verhoogde cholesterol, lichaamsgewicht) een belangrijke rol. Ook een verhoogde oogdruk geldt als mogelijke oorzaak voor een trombose van een retinaal bloedvat.

Wat is de behandeling retinale veneuze occlusie

In vele gevallen is een behandeling aangewezen met injecties in het oog of met de retinale laser (of een combinatie hiervan). Voor elke patiënt wordt een individueel behandelplan opgesteld door de oogarts.

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top