Cataractoperatie 1

Unifocaal € 99,87
Unifocaal torisch € 107,08
Unifocaal torisch 2 € 305,39
Comfort € 373,12
Comfort torisch € 553,85
Trifocaal € 583,00
Trifocaal torisch € 932,80

Refractieve lensextractie (per oog)

Unifocaal vanaf € 1.150,00
Unifocaal torisch vanaf € 1.290,00
Comfort vanaf € 1.340,00
Comfort torisch vanaf € 1.521,00
Trifocaal vanaf € 1.670,00
Trifocaal torisch vanaf € 2.020,00

Excimer laser

Femtolasik vanaf € 3.000,00
PRK vanaf € 2.500,00
PTK vanaf € 500,00

ICL

Niet torisch vanaf € 1.750,00
Torisch vanaf € 2.150,00
Eventuele bijcorrectie na cataractoperatie of refractieve heelkunde met laser of add on lens vanaf 1000 euro / oog

1 De vermelde bedragen zijn voor het implant voor zover dit gedeeltelijk of geheel niet vergoed wordt door de ziekteverzekering. De ingreep zelf wordt vergoed door het de ziekteverzekering (ongeacht het type implant) met uitsluiting van het remgeld en mogelijks enkele materiaalkosten. Enkel sommige implanten worden vergoed door de aanvullende hospitalisatieverzekering. Gelieve hiervoor bij uw verzekering te informeren.

2 Sommige torische implanten worden niet vergoed door het Riziv en komen volledig ten laste van de patiënt.

Top