Netvlies

Netvliesscheur/Netvliesloslating

Wat is een netvliesscheur/netvliesloslating

Een defect doorheen de volledige netvliesdikte, wordt een netvliesscheur genoemd. Deze ontstaat meestal aan de rand van het netvlies (periferie) en behoeft een urgent herstel. Het gevaar bestaat erin dat vloeibaar glasvocht langsheen deze scheur sijpelt en het netvlies op deze manier loskomt van de achterwand (netvliesloslating).

Wat is de oorzaak van een netvliesscheur/netvliesloslating

In de meeste gevallen ontstaat een netvliesscheur als gevolg van aan glasvochtloslating. Omdat het glasvocht in volume krimpt, kan er een trekkingskracht worden uitgevoerd op het netvlies. Bij sommige mensen is deze kracht zo uitgesproken dat er een defect in het netvlies ontstaat. Meestal ervaart de patiënt deze sterke tractie door lichtflitsen in het gezichtsveld (al dan niet in combinatie met zwarte, bewegende stipjes: glasvochtvlokken).

Wat is de behandeling van een netvliesscheur/netvliesloslating

Bij een tijdige diagnose (wanneer er nog niet veel vocht langsheen de scheur onder het netvlies is kunnen sijpelen) kan een laseringreep uitgevoerd worden. Deze gaat het netvlies rondom de scheur stevig verankeren aan de achterwand, en op deze manier verhinderen dat het netvlies verder loskomt. Wanneer er zich echter reeds teveel vocht opgestapeld heeft onder het netvlies is deze laserbehandeling niet meer mogelijk en is operatief ingrijpen (glasvochtoperatie) onvermijdelijk om het zicht in het oog te behouden. Een behandeling voor een netvliesscheur of netvliesloslating is daarom steeds urgent.

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top