Oogaandoeningen bij kinderen

Lui oog

Een lui of amblyoop oog is een oog dat met optimale correctie nog niet goed ziet. Tussen de leeftijd van 0 en 7 jaar ontwikkelt het visueel systeem zich bij het kind.

Oorzaken

Oorzaken van een lui oog zijn aangeboren brilafwijkingen , scheelzien, aangeboren cataract of andere oorzaken die het zicht op jonge leeftijd verstoren.

Hoe wordt dit vastgesteld

Screening is hier een belangrijke factor omdat een jong kind nooit zal aangeven dat het niet goed ziet. De ouders merken dit vaak ook niet omdat het gezonde oog het slechte zicht van het andere oog maskeert.

Behandeling

In België wordt reeds vroeg gescreend door Kind en Gezin en later bij het medisch onderzoek op school. Indien er problemen vastgesteld worden zullen zij naar een oogarts verwijzen.

Indien er een duidelijke familiale voorgeschiedenis van een lui oog of indien er scheelzien opgemerkt wordt , is een onderzoek bij de oogarts aangewezen.

Behandeling is meestal extra stimulatie van het luie oog door het goede oog af te plakken.

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top