Oogleden en traanwegen

Entropion

Aandoening waarbij de ooglidrand naar binnen kantelt en de wimpers tegen de oogbol schuren. Dit veroorzaakt vaak irritatie , tranende en rode ogen. Soms veroorzaakt dit ook ooginfecties.

De oorzaak is meestal leeftijd met laks worden van de spieren en pezen. Ook trauma en infectie zijn mogelijke oorzaken.

Behandeling is meestal chirurgisch waarbij het ooglid verkort wordt en de ooglidspieren terug aangespannen worden.

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top