Zien zonder bril / leesbril

Leesbrilcorrectie

Vanaf de leeftijd van 40 jaar gaat het accommodatievermogen achteruit en hebben mensen een leesbril nodig. Voor wie niet graag een leesbril draagt, is er de mogelijkheid van een multifocaal implant.

Hoe verloopt de procedure

De procedure is vergelijkbaar met een cataractoperatie. De eigen ooglens wordt vervangen door een kunstlens. De ingreep gebeurt onder druppelverdoving en duurt ongeveer 10 minuten in het ambulante centrum van EyeCareClinic. De procedure heeft een heel goed risicoprofiel en snel herstel.

Ben ik een kandidaat

Of u een goede kandidaat bent kan bepaald worden na een uitgebreid vooronderzoek waarbij alle individuele kenmerken van het oog bekeken worden. Ook persoonlijke voorkeuren en beroepsactiviteiten worden besproken.


Lees documentatie over: Multifocale implantlenzen [docs]

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top