Urgenties in de oogheelkunde

Dit zijn aandoeningen waarbij uitstel van behandeling kan leiden tot meer en blijvende schade aan het zicht. Wij zijn bereikbaar via 053 72 44 69 binnen de kantooruren en 053 72 42 48 buiten de kantooruren. Gelieve steeds eerst telefonisch contact op te nemen. Dit kan lange wachttijden vermijden.

Rood, pijnlijk oog met zichtsdaling in de periode kort na een ingreep in het oog

Hier mag men niet mee wachten. Dit zijn mogelijks symptomen van een infectieuze ontstekingsreactie in het oog, U dient snel contact op te nemen met uw oogarts. Ook als u in het buitenland bent dient u ter plaatse met spoed een oogarts te consulteren. Een tijdige diagnose is belangrijk voor de slaagkansen van de behandeling.

Lichtflitsen en zeer recent opgetreden bewegende vlokken

Mogelijks wijst dit op loslating van het achterste glasvocht of een netvliesscheur. Nazicht op korte termijn met grondig nazicht van het netvlies is geboden.

Gezichtsvelduitval

Wanneer je plots een deel van het gezichtsveld niet meer ziet, (stilstaande zwarte of grijze vlek zonder visuele informatie) is het belangrijk om spoedig een oogarts te consulteren. Mogelijke oorzaken zijn een trombose van een bloedvat, netvliesloslating, ontstekingsreactie van de oogzenuw,... Een tijdige diagnose resulteert vaak in een beter resultaat op lange termijn.

Rood en pijnlijk oog

De oorzaken kunnen zeer uiteenlopend zijn zoals een oogontsteking , acuut glaucoom , een vreemd voorwerp... Sommige oorzaken kunnen aanleiding geven tot blijvende vermindering van het zicht.

Het zien van gebogen lijnen

Plotse waarneming van kromme of gebogen lijnen vereist ook een dringend nazicht bij de oogarts. Dit wijst dikwijls op een probleem ter hoogte van het netvlies zoals o.a. maculadegeneratie, een trombose of in het kader van slecht geregelde diabetes.

EyeCareClinic

Weet u dat u deze aandoening heeft of herkent u veel van de oorzaken en symptomen van deze aandoening? Boek een consultatie bij EyeCareClinic in onze campus in Aalst om een professionele kijk op uw persoonlijk situatie te krijgen.

Top