Wat is anti VEGF

VEGF? betekent “ Vascular Endothelial Growth Factor”. Het is een lichaamseigen stof die een belangrijke rol speelt bij de aanmaak van nieuwe bloedvaten. De normale functie van VEGF? is de aanmaak van nieuwe bloedvaten stimuleren tijdens de zwangerschap, bij de heling van wonden, bij de groei van spieren en te zorgen voor een collaterale circulatie wanneer bloedvaten verstopt zijn (vb. CVA)

VEGF? kan ook echter een negatieve rol spelen bij verschillende ziektes zoals tumoren.

In het oog kan VEGF? er voor zorgen dat nieuwe wilde bloedvaten beginnen te groeien bij diabetische retinopathie en bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie.

De groep van anti-VEGF? medicatie gaat de vorming van deze pathologische bloedvaten tegen en vermindert ook de permeabiliteit van de bloedvaten. Voorbeelden van anti-VEGF? factoren die gebruikt worden in het oog zijn: Avastine™, Lucentis™ en Eylea™.

Deze medicaties kunnen enkel via een inspuiting in het oog (een intravitreale injectie) toegediend worden.

Indicaties voor behandeling:

•             Een subretinaal neovasculair membraan in het kader van leeftijdsgebonden maculadegeneratie

•             maculair oedeem (maculaire zwelling) secundair op een veneuze occlusie van het netvlies

•             maculair oedeem secundair op diabetische retinopathie

Mogelijke systemische bijwerkingen bij deze medicaties zijn uitvoerig bestudeerd en zijn zeldzaam.

Belangrijkste risico’s zijn een licht verhoogde incidentie op tromboses. Deze medicaties worden echter wereldwijd zeer frequent gebruikt en de potentiële risico’s wegen niet op tegen de belangrijke voordelen die deze medicaties kunnen geven.

Sommige bijwerkingen zijn niet te wijten aan de medicatie maar wel aan de procedure van intravitreale injectie. Deze bijwerkingen worden elders besproken.

 


Was dit artikel behulpzaam?

U heeft nog vragen? Contacteer Ons