Diabetische retinopathie

Dit is een van de meest belangrijke oorzaken van blindheid wereldwijd. Na 20 jaar diabetes zal 99% met type I en 60% met type II een of andere vorm van de retinopathie vertonen.

 

Risicofactoren

  • duur van diabetes
  • glycemieregeling
  • hoge bloeddruk
  • hoge cholesterol
  • ras
  • zwangerschap
  • roken

 

Types van diabetische retinopathie

Deze worden onderverdeeld in niet proliferatieve en proliferatieve diabetische retinopathie. Het grote verschil is de aan of afwezigheid van abnormale nieuwvaatvorming.

 

                  

Niet proliferatieve diabetische retinopathie      Proliferatieve diabetische retinopathie

Onderstaande processen leiden tot vermindering van het zicht:

  • lekkende kleine haarvaatjes
  • verstopping van de haarvaten
  • gevolgen van infarcten van het netvlies( nieuwvaatvorming, glasvocht ?bloeding, netvliesloslating ?, glaucoom)

 

Hoe ontstaan de afwijkingen ?

Te weinig zuurstof in het netvlies door verstopping van de kleine bloedvaten stimuleert de aanmaak van VEGF?. Dit is een stof die leidt tot lekkende bloedvaten en zwelling van het netvlies en stimuleert ook de aanmaak van nieuwe abnormale bloedvaten.

 

Hoe kan ik afwijkingen voorkomen ?

Een goede controle van de bloedsuiker en bloeddruk zijn de allerbelangrijkste factoren.

 

Wat is hemoglobine a1c ( Hb a1c) ?

Hemoglobine is een eiwit in de rode bloedcellen. Glucose hecht zich aan het hemoglobine in het bloed. Dus hoe meer glucose er in het bloed aanwezig is, des te meer versuikerde hemoglobineer zal zijn. Omdat rode bloedcellen slechts 120 dagen leven, geeft het Hba1c een inzicht in de gemiddelde bloedglucosewaarden van de afgelopen 6-8 weken. Hba1c wordt in een percentage uitgedrukt. Bij mensen met diabetes wordt er naar een waarde van Hba1c < 7% gestreefd.

 

Hoe wordt diabetische retinopathie vastgesteld ?

Diabetische retinopathie kan eenvoudig vastgesteld worden op de raadpleging met een oogfundus onderzoek. Hiervoor worden druppels gebruikt die de pupil groter maken en waardoor de patiënt gedurende enkele uren wazig ziet. Het is dus noodzakelijk om een chauffeur mee te brengen. Wanneer zwelling van het netvlies of nieuwvaatvorming wordt vermoed, zal een OCT? scan of een fluoangiografie? worden uitgevoerd.

Perifere nieuwvaatvorming

Wat zijn mogelijke behandelingen ?

Preventie 

Door behandeling van de diabetes, arteriële hypertensie, hypercholesterolemie en nieraandoeningen wordt het risico voor progressie van de diabetische retinopathie in belangrijke mate beperkt.

Behandeling van letsels in het kader van diabetische retinopathie

Zwelling van het netvlies geeft aanleiding tot vermindering van het zicht. Vermindering van deze zwelling geeft dikwijls maar niet altijd een verbetering van het zicht. Vooral langdurige aanwezigheid van zwelling kan aanleiding geven tot de definitieve verlittekening van het netvlies.

Behandeling gebeurt met laser of het inspuiten van medicatie (anti-VEGF?). De laatste jaren zijn laserbehandelingen grotendeels vervangen door behandeling met medicatie. Dit geeft betere resultaten. Nadeel is dat deze medicatie in het oog dient geïnjecteerd te worden. Dit gebeurt door een intravitreale injectie.

Nieuwvaatvorming ontstaat wanneer grote delen van het netvlies niet meer bevloeid worden door verstopping van de kleine haarvaten. Door het netvlies wordt dan een stimulus tot nieuwvaatvorming aangemaakt. Met een laserbehandeling worden de niet bevloeide gebieden vernietigd zodat de stimulus tot aanmaak van nieuwe bloedvaten vermindert.

 

 

 

 

 

 


Was dit artikel behulpzaam?

2 van 2 vonden dit artikel behulpzaam

U heeft nog vragen? Contacteer Ons