Intravitreale injectie

Dit is een korte procedure onder druppelverdoving. Waarbij een medicatie in het glasvocht ?wordt ingespoten. Het oog is een goed afgesloten structuur. Het is zeer moeilijk of onmogelijk om oogdruppels tot diep in de oogbol in voldoende concentratie te laten doordringen. Daarom moet sommige medicatie via een inspuiting in de oogbol ingebracht worden.

 

Hoe verloopt de procedure ?

Deze kan gebeuren in een speciaal voorbehouden ruimte op de raadpleging of op het operatiekwartier. Het oog wordt verdoofd met een druppel en ontsmet met Isobetadine of een alternatief ontsmettingsmiddel. Met een speculum of een speciaal instrumentje ( zie instructievideo ) worden de oogleden opengehouden. Met een fijne naaldje wordt de medicatie in de oogbol ingespoten. De hele procedure duurt doorgaans maar enkele minuten en is vrijwel pijnloos. Nadien hebben sommige patiënten wat hinder van vreemd voorwerp gevoel of een lichte irritatie. Deze verdwijnt spontaan na enkele uren. Meer zeldzaam hebben patiënten enkele dagen hinder.

Nevenwerkingen en complicaties

  • Irritatie
  • Oppervlakkige bloeding: deze verdwijnt spontaan
  • Troebel zicht
Door uitdroging van de oogoppervlakte. Soms kunnen kunsttranen het herstel bespoedigen
Door de medicatie: sommige producten zijn opgeloste poeders. Deze veroorzaken tijdelijk zwarte stippen of vlokken. De klachten verdwijnen spontaan na enkele dagen tot een week.
  • Intraoculaire infectie: Dit is een zeer zeldzame maar ernstige aandoening. Kenmerken zijn pijn en snelle achteruitgang van het zicht ( op enkele uren ). Dit is steeds een urgentie. U dient dringend uw oogarts te raadplegen of de dienst spoedgevallen.

 

Bij welke aandoeningen wordt deze procedure vaak toegepast ?


Was dit artikel behulpzaam?

U heeft nog vragen? Contacteer Ons