Reinigen van contactlenzen

Een goede lenshygiëne is zeer belangrijk om irritatie en infecties van de ogen te voorkomen.

Slapen met contactlenzen wordt sterk afgeraden ook al zijn deze door de fabrikant goedgekeurd voor het dragen gedurende langere tijd. Het is bewezen dat het infectierisico duidelijk toeneemt wanneer de contactlenzen niet elke dag gereinigd worden.

 

Belangrijke tips

Gebruik steeds goedgekeurde lensvloeistoffen voor het type contactlenzen dat u draagt

Volg de instructies vermeld op de verpakking van de lensvloeistof

Bewaar de lenzen nooit in leiding- of mineraalwater

Vervang de containers regelmatig: nieuwe fles vloeistof = nieuwe container

Na het inzetten van de lenzen dient de container uitgespoeld te worden met lensvloeistof en in de lucht te drogen

 

Bij het inzetten en uitnemen

Handen wassen met zeep

Lens uit de container nemen en onmiddellijk op het oog plaatsen

Lenzen nooit spoelen met water

Na het uitnemen van de lens de lens reinigen door ze in de handpalm te leggen en er met de vingertop over te wrijven met behulp van wat lenzenvloeistof ( beide oppervlakten )

Lens onmiddellijk in de container plaatsen met nieuwe lenzenvloeistof


Was dit artikel behulpzaam?

U heeft nog vragen? Contacteer Ons