ICL

Deze afkorting staat voor implanteerbare collameerlens. Deze maken deel uit van de zogenaamde fake implantlenzen. Dit zijn lenzen die in het oog ingeplant worden zonder dat de eigen lens verwijderd wordt. Hierdoor wordt de accommodatie ?of de capaciteit om te lezen zonder bril behouden.

De ICL is een flinterdunne lens die net voor de eigen ooglens ingeplant wordt. De eerste types van de lens werden reeds in de jaren 80 ontwikkeld en hebben verdere verfijningen ondergaan. Deze lens vormt de standaard procedure voor behandeling van hoge bijziendheid?. Daarnaast kunnen ook lage bijziendheid?, astigmatisme? en verziendheid behandeld worden.

 

Hoe verloopt de operatie ?

Deze operatie verloopt via dagkliniek en duurt ongeveer een 20 minuten. In de voorbereidingskamer wordt de pupil gedilateerd en het oog ontsmet. In de operatiekamer wordt u op een comfortabele operatiestoel gepositioneerd en wordt het oog verdoofd met druppeltjes of een spuit ( retrobulbaire anesthesie ) en nogmaals ontsmet. Daarna wordt een steriele doek rond het oog gekleefd en worden de oogleden opengehouden met een ooglidsperder. Daarna worden 3 kleine incisies in het hoornvlies? gemaakt. Hiervan voelt u niets. Het oog wordt opgevuld met een gelatineachtige vloeistof. De kunstlens wordt in het oog geschoven en ontplooit zich. Nadien wordt de gelatineachtige vloeistof uit het oog verwijderd. De ooglidsperder wordt verwijderd en de ingreep is klaar.

 

Hoe is het verloop na de operatie ?

Onmiddellijk na de ingreep is men nog verblind van het licht van de microscoop en ziet men dikwijls allerlei kleuren. Het herstel van het zicht is meestal snel maar soms kan de eerste dagen het zicht nog wat schommelend of wazig zijn. Na de operatie dienen er gedurende enkele weken oogdruppels gebruikt te worden. Hoe dit dient te gebeuren en welke druppels wordt door de verpleging onmiddellijk na de ingreep uitvoerig uitgelegd. De volgende dag dient men op controle te gaan bij de eigen oogarts.

 

Selectiecriteria

Om goede resultaten te bekomen is selectie zeer belangrijk. Een uitgebreid vooronderzoek is nodig om de sterkte van de lens te bepalen en te kijken of aan alle criteria is voldaan om de lens in te planten. Tijdens dit onderzoek worden alle voor- een nadelen besproken en krijgt u de kans om vragen te stellen.

Patiënt:

 • De patiënt dient gemotiveerd te zijn. Zo zijn mensen met uiterst hoge verwachtingen van de scherpte van het zicht minder goede kandidaten.
 • Bepaalde ziekten zoals reumatologische of auto-immuunziekten kunnen een probleem vormen.
 • Patiënten dienen minstens 18 jaar te zijn

Oog: Bepaalde oogafwijkingen of oogziekten maken sommige patiënten niet of minder geschikt

 • ondiepe voorkamer
 • laag aantal endotheelcellen
 • cataract
 • hoge oogdruk, glaucoom of ernstige risicofactoren hiervoor
 • een te grote of abnormale pupil
 • bepaalde oogontstekingen
 • bepaalde netvliesaandoeningen
 • abnormaal hoornvlies?
 • geen stabiele brilafwijking

 

Is de ingreep veilig en wat zijn de neveneffecten ?

Deze ingreep staat goed op punt en kan veilig genoemd worden. Zoals bij elke chirurgische ingreep geldt hier ook het principe dat risico’s nooit volledig uit te sluiten zijn.

 

 De belangrijkste risico’s zijn

 • Cataract of beschadiging van het hoornvlies?
 • Infectie: dit is gelukkig een zeer zeldzame complicatie maar kan tot ernstige vermindering van het zicht leiden
 • Halo’s of strooilicht: dit heeft soms te maken met een verschil tussen de grootte van optiek van de kunstlens en de pupil in donkere omstandigheden. Indien patiënten deze klachten absoluut niet verdragen dient de lens soms terug verwijderd te worden.
 • Over- en ondercorrectie

 

Wat zijn de resultaten ?

De resultaten zijn goed voorspelbaar. Bij verschillende studies ligt de postoperatieve brilafwijking + 0.5 dioptrie bij 35 tot 70 % en + 1 dioptrie bij 65 to 100 %. Aangezien deze lenzen dikwijls bij grote brilafwijkingen ingeplant worden zijn deze resultaten goed te noemen. Het veiligheidsprofiel is ook goed (J Cataract Refract Surg. 2010 Dec;36(12):2168-94.). Indien nodig kunnen deze lenzen verwijderd worden zodat de ingreep partieel omkeerbaar kan genoemd worden.

In sommige gevallen kan of dient er nadien nog een bijkomende correctie met laser te gebeuren.

De resultaten zijn stabiel te noemen maar het oog is een levend orgaan zodat volledige stabiliteit op lange termijn nooit volledig te garanderen is.

Volledige onafhankelijkheid van een bril of contactlenzen is dikwijls het geval maar nooit volledig te garanderen.

Na de leeftijd van 40 à 45 jaar neemt de accommodatie ?af en wordt een leesbril noodzakelijk.

 

Zijn er andere behandelingsmogelijkheden ?

Lasercorrectie: sommige brilafwijkingen kunnen ook met laser gecorrigeerd worden. Voor grote afwijkingen is dit echter niet altijd mogelijk.

Refractieve lensextractie: soms kan de brilafwijking gecorrigeerd worden door de eigen ooglens te vervangen door een kunstlens. Hiermee verliest men echter het accommodatievermogen zodat dit bij jongere patiënten minder aangewezen is. 


Was dit artikel behulpzaam?

3 van 3 vonden dit artikel behulpzaam

U heeft nog vragen? Contacteer Ons