Contactlenzen

 

Dit is een dunne lens die op het hoornvlies? geplaatst wordt een brilafwijkingen zoals bijziendheid?, verziendheid, astigmatisme? ( torische lenzen ) en ouderdomsverziendheid? (multifocale lenzen ) corrigeert.

 

Zachte contactlenzen

Deze worden het vaakst gebruikt omwille van het draagcomfort. Ze zijn vervaardigd uit hydrogel of silocone hydrogel. De laatste jaren is de zuurstofdoorlaatbaarheid sterk verbeterd zodat deze bepaalde types ook voor langere periodes kunnen gedragen worden (extended wear contact lensen). Oogartsen raden dit echter af om contactlenzen langer dan 1 dag te dragen aangezien verschillende studies hebben uitgewezen dat de kans op infectie van het hoornvlies? sterk toeneemt. Het is belangrijk om niet af te wijken van de voorgestelde draagduur van de lenzen.

Maandlenzen: het maandelijks vernieuwen van de contactlenzen voorkomt vaak dat deze vervuild worden door eiwitten en de oogleden en het oog gaan irriteren. Het zorgt er ook voor dat de kwaliteit van de contactlens goed bewaard blijft tijdens het dragen. Sommige van deze lenzen zijn goedgekeurd voor extended wear maar zoals vroeger reeds aangehaald, gaat dit gepaard met een hoger risico op infectie.

Daglenzen: Deze bieden als belangrijk voordeel dat er geen bewaarvloeistoffen dienen gebruikt te worden die allergieën kunnen veroorzaken. Deze contactlenzen kunnen ook geen irritatie door vervuiling van de lensoppervlakte veroorzaken. Nadeel is dat de kostprijs vaak hoger ligt. Vaak worden deze gedragen door mensen dit slechts af en toe contactlenzen dragen ( vb. tijdens het sporten )

Jaarlijks te vervangen lenzen: Deze zijn minder frekwent. Vaak gaat het om contactlenzen die grotere, minder vaak voorkomende of onregelmatige brilafwijkingen corrigeren.

 

Halfharde of gasdoorlaatbare contactlenzen

Deze vorm van contactlenzen zijn een vervolg op de eerste contactlenzen op de markt namelijk de harde contactlenzen. Ze bieden als belangrijk voordeel dat ze gemakkelijk zuurstof doorlaten vanuit de lucht naar het hoornvllies. In praktijk zijn ze minder populair zachte contactlenzen omwille van het draagcomfort. Halfharde lenzen vergen vaak een periode van aanpassing wat niet zo is bij de zachte lenzen. In sommige gevallen bieden ze nog een belangrijk voordeel namelijk de correctie van hoog of onregelmatig astigmatisme?.

 

Sclera?le contactlens

Dit is een minder plooibare zachte contactlens dit niet op de cornea? rust maar steunt op de omliggende sclera?. Deze lens wordt vaak gebruikt voor het corrigeren van onregelmatig astigmatisme? en keratoconus. Ook bij droge ogen heeft deze lens een indicatie.

 

Belangrijke regels bij het dragen van contactlenzen

Nooit een contactlens op een rood of pijnlijk oog: dit is wel de belangrijkste regel. Een rood oog kan te wijten zijn aan infectie. Met een contactlens heeft het oog minder verdedigingsmechanismen en kan de infectie verder verspreiden met ernstige gevolgen. Altijd de contactlens uitnemen en een oogarts raadpleging voor opnieuw gestart wordt met het dragen van contactlenzen.

Respecteer steeds de voorgeschreven draagschema’s: De contactlenzen zijn zo gemaakt om tijdens deze periodes weinig kans om nevenwerkingen te geven. Wanneer deze periodes overschreden worden, neemt de kwaliteit van het materiaal af. De contactlenzen raken dan ook vervuilt wat leidt tot irritatie van de ogen.

Contactlensproducten: de lenzen steeds bewaren in de voorgeschreven producten en correct de instructies volgen. NOOIT contactlenzen reinigen met kraantjeswater of water uit flessen. Deze kunnen kiemen ( vb. acanthamoeba ) bevatten die in combinatie met contactlenzen ernstige infecties kunnen veroorzaken. Indien de lenzen langere tijd niet gedragen worden, dient het product regelmatig vervangen te worden ( volgens de instructies van het product.

Reinigen van de contactlenzen: Eerst handen wassen en dan de contactlens uitnemen. Vervolgens de contactlens schoonwrijven tussen duim en wijsvinger ( handpalm) met behulp van een reinigingsvloeistof. Vervolgens onmiddellijk in container plaatsen met de bewaarvloeistof.

Containers: Vervang deze regelmatig. Reinigingsproducten worden vaak geleverd met nieuwe containers. De oude dienen verwijderd te worden om de kans op infecties zo klein mogelijk te houden. 

Draag de contactlenzen niet ’s nachts: sommige lenzen zijn goedgekeurd om voor langere periodes te dragen maar de kans op infectie neemt duidelijk toe. Daarom wordt dit door oogartsen toch afgeraden.

Niet zwemmen met contactlenzen: een zwembad is een broeihaard voor acanthamoeba. Mocht je toch gezwommen hebben met de lenzen: deze onmiddellijk uitnemen en steriliseren met de contactlensvloeistof.


Was dit artikel behulpzaam?

U heeft nog vragen? Contacteer Ons